Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met één van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met één van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met één van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Dimphy van Erp

Advocaat

Dimphy van Erp

Wat is asielrecht

Bent u of kent u een asielzoeker? Wij begrijpen dat u te maken heeft met veel onduidelijkheden en onzekerheden over de toekomst en dat dit veel vragen bij u oproept.

• Bent u onveilig in uw land van herkomst en wilt u een asielaanvraag indienen?
• Is uw asielaanvraag ingewilligd maar is het verzoek om familie te laten nareizen afgewezen?
• Bent u uitgeprocedeerd asielzoeker en wenst u te kijken naar nieuwe mogelijkheden?
• Wordt uw asielaanvraag niet in behandeling genomen omdat een ander land verantwoordelijk is?
• Is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voornemens uw verblijfsvergunning in te trekken?
• Opgepakt in het kader van vreemdelingenbewaring?
• Is een inreisverbod of ongewenstverklaring aan u opgelegd en wilt u deze aanvechten?

Neem GRATIS contact met ons op en leg uw vraag aan ons voor. Let u wel op de termijn indien u een besluit heeft ontvangen? U dient meestal binnen slechts enkele weken tegen een besluit in te gaan! Wanneer die termijn is verlopen, staat het besluit in de meeste gevallen in rechte vast en is dit onaantastbaar geworden.

Wilt u nu alvast meer weten over het verloop van de asielprocedure, de Dublinprocedure of uw rechten, plichten en mogelijkheden als uitgeprocedeerde asielzoekers? Lees daarover dan meer op onze website onder ‘Asielrecht – De asielprocedure’, ‘Asielrecht – De Dublinclaim: een ander land is verantwoordelijk’ of ‘Asielrecht – Uitgeprocedeerd’.

Wat is asielrecht

Bent u of kent u een asielzoeker? Wij begrijpen dat u te maken heeft met veel onduidelijkheden en onzekerheden over de toekomst en dat dit veel vragen bij u oproept.

• Bent u onveilig in uw land van herkomst en wilt u een asielaanvraag indienen?
• Is uw asielaanvraag ingewilligd maar is het verzoek om familie te laten nareizen afgewezen?
• Bent u uitgeprocedeerd asielzoeker en wenst u te kijken naar nieuwe mogelijkheden?
• Wordt uw asielaanvraag niet in behandeling genomen omdat een ander land verantwoordelijk is?
• Is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voornemens uw verblijfsvergunning in te trekken?
• Opgepakt in het kader van vreemdelingenbewaring?
• Is een inreisverbod of ongewenstverklaring aan u opgelegd en wilt u deze aanvechten?

Neem GRATIS contact met ons op en leg uw vraag aan ons voor. Let u wel op de termijn indien u een besluit heeft ontvangen? U dient meestal binnen slechts enkele weken tegen een besluit in te gaan! Wanneer die termijn is verlopen, staat het besluit in de meeste gevallen in rechte vast en is dit onaantastbaar geworden.

Wilt u nu alvast meer weten over het verloop van de asielprocedure, de Dublinprocedure of uw rechten, plichten en mogelijkheden als uitgeprocedeerde asielzoekers? Lees daarover dan meer op onze website onder ‘Asielrecht – De asielprocedure’, ‘Asielrecht – De Dublinclaim: een ander land is verantwoordelijk’ of ‘Asielrecht – Uitgeprocedeerd’.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.
Aanvraagfase Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.
Bezwaarfase Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.
Fase van beroep en hoger beroep In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.
Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:
E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.
Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.
De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.
Aanvraagfase Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.
Bezwaarfase Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.
Fase van beroep en hoger beroep In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.
Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:
E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?