Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Advocaat

Dimphy van Erp

Asielrecht - De asielprocedure

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een grote stroom asielzoekers die Europa zijn binnen gereisd. Wij zetten ons voor u in door u voor te bereiden op en te begeleiden bij de procedure. Daarnaast procederen we graag voor u wanneer uw asielaanvraag wordt afgewezen, of de procedure te lang duurt.

De asielprocedure
Uw procedure start met het indienen van de asielaanvraag. Hierna zult u diverse malen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden uitgenodigd voor gehoren. Bij het aanmeldgehoor gaat de IND nog niet in op uw asielverhaal, maar worden vragen gesteld over uw identiteit, familie, opleiding, werk en de reis naar Nederland.

In het eerste gehoor wordt meer stilgestaan bij de plek waar u vandaan komt en de route die u heeft afgelegd om naar Nederland te komen. Het komt soms voor dat het aanmeldgehoor en het eerste gehoor met elkaar overlappen.

In het nader gehoor komt uw asielverhaal aan de orde. Hierbij is het dan van belang dat u alle problemen naar voren brengt, ook al denkt u dat het beter is om over bepaalde problemen niet te spreken, zoals bijvoorbeeld in het geval van verkrachting, homoseksualiteit et cetera. Er is bij de gehoren altijd een tolk aanwezig en van de gehoren wordt altijd een rapport opgesteld. Wij bespreken de gehoren altijd met u na, zodat eventuele onjuistheden of vertaalfouten kunnen worden gecorrigeerd en onvolledigheden kunnen worden aangevuld.

Zodra de IND op basis van de gehoren voldoende informatie heeft om uw asielaanvraag te beoordelen, zijn er kortweg twee scenario’s: de aanvraag wordt ingewilligd of er wordt een voornemen genomen u geen vergunning te verlenen. In het laatste geval zullen wij namens u onze zienswijze indienen, waarmee wij alsnog een inwilliging trachten te bewerkstelligen. Mocht de IND besluiten het standpunt niet te wijzigen en uw aanvraag af te wijzen, dan gaan wij met u naar de rechter om het besluit aan te vechten.

Als uw aanvraag wordt ingewilligd dan krijgt u een verblijfsvergunning voor de duur van vijf jaar. Na vijf jaar kunt u verzoeken om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of u kunt verzoeken om naturalisatie en daarmee dus Nederlander worden. Inwilliging van de asielaanvraag brengt een aantal rechten en verplichtingen met zich mee. Zo zult u zich moeten inschrijven bij de gemeente in de BRP, zult u moeten inburgeren en een zorgverzekering moeten afsluiten. Daarnaast heeft u recht op woonruimte en mag u werken. Uiteraard kunt u ook voor vragen over uw rechten en plichten bij ons terecht.

Nareizende familieleden
Indien uw asielaanvraag is ingewilligd dan kunt u onder voorwaarden familieleden uit uw land van herkomst laten nareizen. Het is van belang dat u de aanvraag tijdig indient en dat u voldoende bewijzen heeft om de familierelatie aan te tonen. Om deze aanvraag in te dienen is begeleiding door een advocaat wenselijk. Wij kunnen dit proces begeleiden en u ondersteunen.

Asielrecht - De asielprocedure

De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door een grote stroom asielzoekers die Europa zijn binnen gereisd. Wij zetten ons voor u in door u voor te bereiden op en te begeleiden bij de procedure. Daarnaast procederen we graag voor u wanneer uw asielaanvraag wordt afgewezen, of de procedure te lang duurt.

De asielprocedure
Uw procedure start met het indienen van de asielaanvraag. Hierna zult u diverse malen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) worden uitgenodigd voor gehoren. Bij het aanmeldgehoor gaat de IND nog niet in op uw asielverhaal, maar worden vragen gesteld over uw identiteit, familie, opleiding, werk en de reis naar Nederland.

In het eerste gehoor wordt meer stilgestaan bij de plek waar u vandaan komt en de route die u heeft afgelegd om naar Nederland te komen. Het komt soms voor dat het aanmeldgehoor en het eerste gehoor met elkaar overlappen.

In het nader gehoor komt uw asielverhaal aan de orde. Hierbij is het dan van belang dat u alle problemen naar voren brengt, ook al denkt u dat het beter is om over bepaalde problemen niet te spreken, zoals bijvoorbeeld in het geval van verkrachting, homoseksualiteit et cetera. Er is bij de gehoren altijd een tolk aanwezig en van de gehoren wordt altijd een rapport opgesteld. Wij bespreken de gehoren altijd met u na, zodat eventuele onjuistheden of vertaalfouten kunnen worden gecorrigeerd en onvolledigheden kunnen worden aangevuld.

Zodra de IND op basis van de gehoren voldoende informatie heeft om uw asielaanvraag te beoordelen, zijn er kortweg twee scenario’s: de aanvraag wordt ingewilligd of er wordt een voornemen genomen u geen vergunning te verlenen. In het laatste geval zullen wij namens u onze zienswijze indienen, waarmee wij alsnog een inwilliging trachten te bewerkstelligen. Mocht de IND besluiten het standpunt niet te wijzigen en uw aanvraag af te wijzen, dan gaan wij met u naar de rechter om het besluit aan te vechten.

Als uw aanvraag wordt ingewilligd dan krijgt u een verblijfsvergunning voor de duur van vijf jaar. Na vijf jaar kunt u verzoeken om een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of u kunt verzoeken om naturalisatie en daarmee dus Nederlander worden. Inwilliging van de asielaanvraag brengt een aantal rechten en verplichtingen met zich mee. Zo zult u zich moeten inschrijven bij de gemeente in de BRP, zult u moeten inburgeren en een zorgverzekering moeten afsluiten. Daarnaast heeft u recht op woonruimte en mag u werken. Uiteraard kunt u ook voor vragen over uw rechten en plichten bij ons terecht.

Nareizende familieleden
Indien uw asielaanvraag is ingewilligd dan kunt u onder voorwaarden familieleden uit uw land van herkomst laten nareizen. Het is van belang dat u de aanvraag tijdig indient en dat u voldoende bewijzen heeft om de familierelatie aan te tonen. Om deze aanvraag in te dienen is begeleiding door een advocaat wenselijk. Wij kunnen dit proces begeleiden en u ondersteunen.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?