Uitkeringen adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met één van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Uitkeringen adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Uitkeringen adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met één van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Advocaat

Dimphy van Erp

Uitkeringen (bestuursrecht)

Het bestuursrecht is een breed gebied. Ons kantoor focust zich dan ook op sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. U kunt dan denken aan kwesties over een bijstandsuitkering bij de gemeente, een WW-, ZW- of WIA-uitkering bij het UWV of een AOW bij de SVB. Wij staan u graag bij met onder andere de volgende vragen:

• Erkent het UWV uw recht op een WW-uitkering niet?
• Verlangt het UWV van u dat u gaat werken, terwijl u arbeidsongeschikt bent?
• Neemt het UWV uw fysieke of psychische klachten niet serieus?
• Weigert de gemeente u een bijstandsuitkering te verstrekken?
• Heeft de gemeente uw bijstandsuitkering herzien en ingetrokken?
• Verdenkt de gemeente u van samenwonen en wordt daarom de uitkering gewijzigd?
• Is de gemeente voornemens om u een boete op te leggen vanwege schending van de inlichtingenplicht?
• Wordt uw ontvangen AOW gedeeltelijk door de SVB teruggevorderd?

In deze en nog veel meer gevallen kunnen wij u daadkrachtig bijstaan. Bel of mail ons direct en leg uw zaak GRATIS aan ons voor. Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden. Let u wel op de termijn indien u een besluit heeft ontvangen? U dient meestal binnen slechts enkele weken tegen een besluit in te gaan! Indien de termijn is verlopen, staat het besluit in de meeste gevallen in rechte vast en is dit daarmee onaantastbaar geworden.

Wilt u alvast meer weten over de rechten en plichten die zijn verbonden aan diverse uitkeringen? In dat geval verwijzen we u naar de pagina ‘Uitkeringen (bestuursrecht) – Uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde’ op onze website waar u meer over deze rechten en plichten kunt lezen.

Uitkeringen (bestuursrecht)

Het bestuursrecht is een breed gebied. Ons kantoor focust zich dan ook op sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. U kunt dan denken aan kwesties over een bijstandsuitkering bij de gemeente, een WW-, ZW- of WIA-uitkering bij het UWV of een AOW bij de SVB. Wij staan u graag bij met onder andere de volgende vragen:

• Erkent het UWV uw recht op een WW-uitkering niet?
• Verlangt het UWV van u dat u gaat werken, terwijl u arbeidsongeschikt bent?
• Neemt het UWV uw fysieke of psychische klachten niet serieus?
• Weigert de gemeente u een bijstandsuitkering te verstrekken?
• Heeft de gemeente uw bijstandsuitkering herzien en ingetrokken?
• Verdenkt de gemeente u van samenwonen en wordt daarom de uitkering gewijzigd?
• Is de gemeente voornemens om u een boete op te leggen vanwege schending van de inlichtingenplicht?
• Wordt uw ontvangen AOW gedeeltelijk door de SVB teruggevorderd?

In deze en nog veel meer gevallen kunnen wij u daadkrachtig bijstaan. Bel of mail ons direct en leg uw zaak GRATIS aan ons voor. Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden. Let u wel op de termijn indien u een besluit heeft ontvangen? U dient meestal binnen slechts enkele weken tegen een besluit in te gaan! Indien de termijn is verlopen, staat het besluit in de meeste gevallen in rechte vast en is dit daarmee onaantastbaar geworden.

Wilt u alvast meer weten over de rechten en plichten die zijn verbonden aan diverse uitkeringen? In dat geval verwijzen we u naar de pagina ‘Uitkeringen (bestuursrecht) – Uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde’ op onze website waar u meer over deze rechten en plichten kunt lezen.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Uitkeringen

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Uitkeringen

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?