Strafrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek voor meer informatie over strafrecht.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Strafrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met één van onze advocaten voor meer informatie over strafrecht.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Strafrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Dimphy van Erp

Advocaat

Dimphy van Erp

Wat is strafrecht

Een ieder kan op enig moment in zijn leven te maken krijgen met een strafbaar feit, ook u. Dit kan een aanhouding of een strafrechtelijke procedure zijn, op welke manier dan ook. Als dat het geval is, dan zult u ongetwijfeld veel vragen hebben.

• Opgepakt (geweest) en wilt u weten wat uw rechten zijn?
• Van het Openbaar Ministerie een dagvaarding gekregen voor een zitting?
• Veroordeeld door de rechter en wilt u dit in hoger beroep aanvechten?
• Verzet aantekenen tegen een strafbeschikking?
• Heeft u een transactievoorstel gekregen, bijvoorbeeld een voorstel tot het betalen van een geldbedrag aan het CJIB?
• Opgeroepen door de politie om te worden verhoord?
• Bent u vrijgesproken en wilt u een verzoek om schadevergoeding indienen?
• Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en wilt u de verdachte(n) aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden?
• Heeft u een Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG) aangevraagd en is de afgifte geweigerd?
• Wilt u weten wat de gevolgen van een strafbeschikking of veroordeling zijn voor uw strafblad?

Wij kunnen u informeren en adviseren over bovenstaande vragen en over nog veel meer kwesties. Neem contact met ons op en leg de zaak GRATIS aan ons voor! Let u er wel op dat wanneer veroordeeld bent u tijdig contact opneemt. Een hoger beroep moet namelijk binnen twee weken na de uitspraak worden ingediend. Bent u te laat, dan heeft dat tot gevolg dat de uitspraak niet meer met succes kan worden aangevochten.

Wilt u nu alvast meer weten over het verloop van het strafproces? Lees daarover meer op onze website onder ‘Strafrecht – Van de aanhouding tot de uitspraak’.

Wat is strafrecht

Een ieder kan op enig moment in zijn leven te maken krijgen met een strafbaar feit, ook u. Dit kan een aanhouding of een strafrechtelijke procedure zijn, op welke manier dan ook. Als dat het geval is, dan zult u ongetwijfeld veel vragen hebben.

• Opgepakt (geweest) en wilt u weten wat uw rechten zijn?
• Van het Openbaar Ministerie een dagvaarding gekregen voor een zitting?
• Veroordeeld door de rechter en wilt u dit in hoger beroep aanvechten?
• Verzet aantekenen tegen een strafbeschikking?
• Heeft u een transactievoorstel gekregen, bijvoorbeeld een voorstel tot het betalen van een geldbedrag aan het CJIB?
• Opgeroepen door de politie om te worden verhoord?
• Bent u vrijgesproken en wilt u een verzoek om schadevergoeding indienen?
• Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf en wilt u de verdachte(n) aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden?
• Heeft u een Verklaring Omtrent Goed gedrag (VOG) aangevraagd en is de afgifte geweigerd?
• Wilt u weten wat de gevolgen van een strafbeschikking of veroordeling zijn voor uw strafblad?

Wij kunnen u informeren en adviseren over bovenstaande vragen en over nog veel meer kwesties. Neem contact met ons op en leg de zaak GRATIS aan ons voor! Let u er wel op dat wanneer veroordeeld bent u tijdig contact opneemt. Een hoger beroep moet namelijk binnen twee weken na de uitspraak worden ingediend. Bent u te laat, dan heeft dat tot gevolg dat de uitspraak niet meer met succes kan worden aangevochten.

Wilt u nu alvast meer weten over het verloop van het strafproces? Lees daarover meer op onze website onder ‘Strafrecht – Van de aanhouding tot de uitspraak’.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Strafrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.
Aanvraagfase Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.
Bezwaarfase Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.
Fase van beroep en hoger beroep In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.
Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Strafrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:
E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?