Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Advocaat

Dimphy van Erp

Asielrecht - De Dublinclaim

Door de grote asielstroom richting Europa is er behoefte ontstaan aan regels waarin wordt bepaald welk land verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling van een asielverzoek. Als asielzoeker heeft u namelijk niet de vrijheid om uw asielverzoek te laten behandelen door het land van uw keuze.

De vraag welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek wordt beantwoord in de ‘Dublin Verordening’. De regels met betrekking tot de verantwoordelijke landen geven u veel duidelijkheid. Deze regels zorgen ervoor dat u niet ‘van het kastje naar de muur’ wordt gestuurd door de landen. In de meeste gevallen is het land waar u het zogenoemde Schengengebied (een gebied dat bestaat uit 26 Europese landen) bent binnen gekomen, verantwoordelijk. Dit kan anders zijn wanneer er aanknopingspunten zijn met een ander land, zoals familie- of gezinsleden die in dat land internationale bescherming genieten of een visum dat door dat land is afgegeven.

Het is op grond van de Dublin Verordening dus mogelijk dat u uw asielverzoek in Nederland bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) indient, maar dat de IND weigert het verzoek in behandeling te nemen omdat een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek. Wij kunnen dit besluit namens u aanvechten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de termijn om u over te dragen is verlopen, u medisch gezien niet in staat bent om te worden overgedragen of dat er in het Europese land waar u terug naar moet, simpelweg geen goede opvang en medische zorg aanwezig is. Wij zullen de IND en eventueel de rechter hier dan op wijzen.

Asielrecht - De Dublinclaim

Door de grote asielstroom richting Europa is er behoefte ontstaan aan regels waarin wordt bepaald welk land verantwoordelijk is voor de inhoudelijke behandeling van een asielverzoek. Als asielzoeker heeft u namelijk niet de vrijheid om uw asielverzoek te laten behandelen door het land van uw keuze.

De vraag welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van het asielverzoek wordt beantwoord in de ‘Dublin Verordening’. De regels met betrekking tot de verantwoordelijke landen geven u veel duidelijkheid. Deze regels zorgen ervoor dat u niet ‘van het kastje naar de muur’ wordt gestuurd door de landen. In de meeste gevallen is het land waar u het zogenoemde Schengengebied (een gebied dat bestaat uit 26 Europese landen) bent binnen gekomen, verantwoordelijk. Dit kan anders zijn wanneer er aanknopingspunten zijn met een ander land, zoals familie- of gezinsleden die in dat land internationale bescherming genieten of een visum dat door dat land is afgegeven.

Het is op grond van de Dublin Verordening dus mogelijk dat u uw asielverzoek in Nederland bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) indient, maar dat de IND weigert het verzoek in behandeling te nemen omdat een ander land verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek. Wij kunnen dit besluit namens u aanvechten. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de termijn om u over te dragen is verlopen, u medisch gezien niet in staat bent om te worden overgedragen of dat er in het Europese land waar u terug naar moet, simpelweg geen goede opvang en medische zorg aanwezig is. Wij zullen de IND en eventueel de rechter hier dan op wijzen.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?