Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Asielrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Advocaat

Dimphy van Erp

Asielrecht - Uitgeprocedeerd: Mogelijkheden?

Mogelijk besluit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw asielaanvraag af te wijzen en is het niet gelukt om dit besluit in beroep of hoger beroep ongedaan te maken. Indien u alle nationale procedures (aanvraag, beroep en hoger beroep) hebt doorlopen zonder positief resultaat, dan bent u uitgeprocedeerd.

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten volgens de Nederlandse overheid terugkeren naar hun land van herkomst. De IND zal, in samenwerking met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) werken aan uw terugkeer.

De ‘Tweede of opvolgende asielaanvraag’
Wanneer de IND uw asielaanvraag heeft afgewezen omdat u er niet in bent geslaagd uw asielverhaal aannemelijk te maken, dan kunt u een nieuwe asielaanvraag indienen. Dit kan zodra er nieuwe documenten of informatie beschikbaar zijn waarmee u uw asielverhaal alsnog kunt onderbouwen. Een nieuwe asielaanvraag kan eveneens ingediend worden wanneer er iets veranderd is in uw land van herkomst.

Deze nieuwe aanvraag wordt de ‘Tweede of opvolgende asielaanvraag’ of ‘herhaalde asielaanvraag’ (HASA) genoemd. Wij staan u bij in dit proces, dat aanzienlijk anders en sneller verloopt dan de eerste asielaanvraag. Hoewel wij u begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier en de voorbereiding op het gehoor, dient u de aanvraag sinds juli 2019 persoonlijk bij de IND in Ter Apel (Groningen) in te dienen.

Uitstel van vertrek om medische redenen (artikel 64 Vreemdelingenwet)
Het is ook mogelijk dat u bent uitgeprocedeerd en Nederland dient te verlaten, terwijl dat vanwege uw medische toestand niet mogelijk is. Hiervan kan sprake zijn als uw medische toestand u niet in staat stelt om te reizen of wanneer de noodzakelijke behandeling in uw land van herkomst niet toegankelijk is. In dat geval kunnen wij namens u een verzoek om uitstel van vertrek indienen. Deze procedure wordt de ‘artikel 64-procedure’ genoemd.

De woorden ‘uitstel van vertrek’ zeggen het al: indien het verzoek wordt ingewilligd heeft dat tot gevolg dat u gedurende een bepaalde periode niet hoeft terug te keren. Het levert dus slechts tijdelijk rechtmatig verblijf in Nederland op.

Indien uitstel van vertrek aan u wordt verleend, dan geldt dat ook voor uw gezinsleden, waaronder uw echtgenoot, geregistreerd partner, minderjarige kinderen en meerderjarige kinderen die feitelijk tot uw gezin behoren.

Asielrecht - Uitgeprocedeerd: mogelijkheden?

Mogelijk besluit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw asielaanvraag af te wijzen en is het niet gelukt om dit besluit in beroep of hoger beroep ongedaan te maken. Indien u alle nationale procedures (aanvraag, beroep en hoger beroep) hebt doorlopen zonder positief resultaat, dan bent u uitgeprocedeerd.

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten volgens de Nederlandse overheid terugkeren naar hun land van herkomst. De IND zal, in samenwerking met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) werken aan uw terugkeer.

De ‘Tweede of opvolgende asielaanvraag’
Wanneer de IND uw asielaanvraag heeft afgewezen omdat u er niet in bent geslaagd uw asielverhaal aannemelijk te maken, dan kunt u een nieuwe asielaanvraag indienen. Dit kan zodra er nieuwe documenten of informatie beschikbaar zijn waarmee u uw asielverhaal alsnog kunt onderbouwen. Een nieuwe asielaanvraag kan eveneens ingediend worden wanneer er iets veranderd is in uw land van herkomst.

Deze nieuwe aanvraag wordt de ‘Tweede of opvolgende asielaanvraag’ of ‘herhaalde asielaanvraag’ (HASA) genoemd. Wij staan u bij in dit proces, dat aanzienlijk anders en sneller verloopt dan de eerste asielaanvraag. Hoewel wij u begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier en de voorbereiding op het gehoor, dient u de aanvraag sinds juli 2019 persoonlijk bij de IND in Ter Apel (Groningen) in te dienen.

Uitstel van vertrek om medische redenen (artikel 64 Vreemdelingenwet)
Het is ook mogelijk dat u bent uitgeprocedeerd en Nederland dient te verlaten, terwijl dat vanwege uw medische toestand niet mogelijk is. Hiervan kan sprake zijn als uw medische toestand u niet in staat stelt om te reizen of wanneer de noodzakelijke behandeling in uw land van herkomst niet toegankelijk is. In dat geval kunnen wij namens u een verzoek om uitstel van vertrek indienen. Deze procedure wordt de ‘artikel 64-procedure’ genoemd.

De woorden ‘uitstel van vertrek’ zeggen het al: indien het verzoek wordt ingewilligd heeft dat tot gevolg dat u gedurende een bepaalde periode niet hoeft terug te keren. Het levert dus slechts tijdelijk rechtmatig verblijf in Nederland op.

Indien uitstel van vertrek aan u wordt verleend, dan geldt dat ook voor uw gezinsleden, waaronder uw echtgenoot, geregistreerd partner, minderjarige kinderen en meerderjarige kinderen die feitelijk tot uw gezin behoren.

 

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Asielrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?