Strafrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Strafrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Strafrecht adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Advocaat

Dimphy van Erp

Strafrecht - Van aanhouding tot uitspraak

Wordt u verdacht van (betrokkenheid bij) een strafbaar feit? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Wij staan verdachten van allerlei strafbare feiten graag bij.

Indien u voor het eerst te maken krijgt met een verdenking, dan zult u waarschijnlijk veel vragen hebben. Bijvoorbeeld in welke gevallen heb ik recht op gefinancierde rechtsbijstand? Moet ik mij verantwoorden voor een rechter? Welke gevolgen heeft de verdenking voor mij? Hoe ziet het proces eruit?

Het vooronderzoek
De eerste partij met wie u in contact komt is de politie. Die houdt u aan of roept u op voor een verhoor. De politie kan u op het politiebureau zes of negen uur vasthouden, afhankelijk van het feit waarvan u wordt verdacht. De tijd tussen 00:00 uur en 09:00 uur wordt daarbij niet meegerekend.

U heeft altijd het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat te raadplegen voor advies. De advocaat mag ook bij het verhoor aanwezig zijn. Raadpleging voorafgaand aan en aanwezigheid bij het verhoor door een advocaat zijn altijd aan te raden. De politie zal in de eerste plaats anders met u omgaan wanneer er een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Daarnaast komt het nagenoeg in elk verhoor voor dat dingen die u heeft verklaard, niet op correcte wijze door de agenten zijn genoteerd.

Indien de politie meent dat u langer op het politiebureau moet blijven voor verder onderzoek, dan kan de hulpofficier van justitie beslissen dat u in verzekering wordt gesteld. Echter kan dit alleen wanneer u wordt verdacht van een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten Deze inverzekeringstelling kan 72 uur duren.

Voorlopige hechtenis
Als u gedurende deze 72 uur niet wordt vrijgelaten, ziet u voordat de termijn verloopt voor het eerst een rechter: de rechter-commissaris. De rechter-commissaris toetst of u terecht in verzekering bent gesteld. Indien de officier van justitie het noodzakelijk vindt dat u wordt vastgehouden, dan kan de rechter-commissaris op verzoek van de officier van justitie uw bewaring bevelen. De ‘voorlopige hechtenis’ begint hier. De inbewaringstelling kan maximaal veertien dagen duren en brengt u meestal door in een huis van bewaring. Uw advocaat kan voor u bepleiten waarom inbewaringstelling niet noodzakelijk is. Het kan namelijk zijn dat uw persoonlijke omstandigheden op dat moment voorgaan: bijvoorbeeld als u een medische operatie moet ondergaan, indien u een examen moet afleggen of uw baan verliest.

Mogelijk is de officier van justitie van mening dat u nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Voordat de bewaringstermijn verloopt zal deze de rechter verzoeken om u gevangen te houden. De rechter kan een bevel tot gevangenhouding geven voor 30, 60 of 90 dagen. Het bevel kan telkens op verzoek van de officier van justitie worden verlengd, maar niet voordat u met uw advocaat daarover uw mening heeft kunnen geven ten overstaan van de rechter. Uw advocaat kan telkens stappen ondernemen om de bevelen aan te vechten en/of te verzoeken om schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis.

De zitting en de uitspraak
Als u op vrije voeten bent gesteld, maar ook als u bent vastgehouden zal de zaak op enig moment ter zitting door een rechter (en bij kleinere delicten de Officier van justitie) worden beoordeeld. U ontvangt een dagvaarding met daarop de tenlastelegging en de datum, het tijdstip en de locatie van de zitting. Het is verstandig om u altijd door een advocaat te laten bijstaan, ook indien u overtuigd bent van uw onschuld en u meent dat een advocaat overbodig is.

De rechter kan u vrijspreken of veroordelen. Wanneer u het met de veroordeling niet eens bent, kunt u binnen veertien dagen hoger beroep instellen. Schakel ook voor het instellen van hoger beroep altijd een advocaat in.

Strafrecht - Van aanhouding tot uitspraak

Wordt u verdacht van (betrokkenheid bij) een strafbaar feit? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Wij staan verdachten van allerlei strafbare feiten graag bij.

Indien u voor het eerst te maken krijgt met een verdenking, dan zult u waarschijnlijk veel vragen hebben. Bijvoorbeeld in welke gevallen heb ik recht op gefinancierde rechtsbijstand? Moet ik mij verantwoorden voor een rechter? Welke gevolgen heeft de verdenking voor mij? Hoe ziet het proces eruit?

Het vooronderzoek
De eerste partij met wie u in contact komt is de politie. Die houdt u aan of roept u op voor een verhoor. De politie kan u op het politiebureau zes of negen uur vasthouden, afhankelijk van het feit waarvan u wordt verdacht. De tijd tussen 00:00 uur en 09:00 uur wordt daarbij niet meegerekend.

U heeft altijd het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een advocaat te raadplegen voor advies. De advocaat mag ook bij het verhoor aanwezig zijn. Raadpleging voorafgaand aan en aanwezigheid bij het verhoor door een advocaat zijn altijd aan te raden. De politie zal in de eerste plaats anders met u omgaan wanneer er een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Daarnaast komt het nagenoeg in elk verhoor voor dat dingen die u heeft verklaard, niet op correcte wijze door de agenten zijn genoteerd.

Indien de politie meent dat u langer op het politiebureau moet blijven voor verder onderzoek, dan kan de hulpofficier van justitie beslissen dat u in verzekering wordt gesteld. Echter kan dit alleen wanneer u wordt verdacht van een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten Deze inverzekeringstelling kan 72 uur duren.

Voorlopige hechtenis
Als u gedurende deze 72 uur niet wordt vrijgelaten, ziet u voordat de termijn verloopt voor het eerst een rechter: de rechter-commissaris. De rechter-commissaris toetst of u terecht in verzekering bent gesteld. Indien de officier van justitie het noodzakelijk vindt dat u wordt vastgehouden, dan kan de rechter-commissaris op verzoek van de officier van justitie uw bewaring bevelen. De ‘voorlopige hechtenis’ begint hier. De inbewaringstelling kan maximaal veertien dagen duren en brengt u meestal door in een huis van bewaring. Uw advocaat kan voor u bepleiten waarom inbewaringstelling niet noodzakelijk is. Het kan namelijk zijn dat uw persoonlijke omstandigheden op dat moment voorgaan: bijvoorbeeld als u een medische operatie moet ondergaan, indien u een examen moet afleggen of uw baan verliest.

Mogelijk is de officier van justitie van mening dat u nog langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Voordat de bewaringstermijn verloopt zal deze de rechter verzoeken om u gevangen te houden. De rechter kan een bevel tot gevangenhouding geven voor 30, 60 of 90 dagen. Het bevel kan telkens op verzoek van de officier van justitie worden verlengd, maar niet voordat u met uw advocaat daarover uw mening heeft kunnen geven ten overstaan van de rechter. Uw advocaat kan telkens stappen ondernemen om de bevelen aan te vechten en/of te verzoeken om schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis.

De zitting en de uitspraak
Als u op vrije voeten bent gesteld, maar ook als u bent vastgehouden zal de zaak op enig moment ter zitting door een rechter (en bij kleinere delicten de Officier van justitie) worden beoordeeld. U ontvangt een dagvaarding met daarop de tenlastelegging en de datum, het tijdstip en de locatie van de zitting. Het is verstandig om u altijd door een advocaat te laten bijstaan, ook indien u overtuigd bent van uw onschuld en u meent dat een advocaat overbodig is.

De rechter kan u vrijspreken of veroordelen. Wanneer u het met de veroordeling niet eens bent, kunt u binnen veertien dagen hoger beroep instellen. Schakel ook voor het instellen van hoger beroep altijd een advocaat in.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Strafrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Strafrecht

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.

Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.

De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.

Aanvraagfase
Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.

Bezwaarfase
Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.

Fase van beroep en hoger beroep
In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.

Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:

E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl
Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?