Uitkeringen adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Uitkeringen adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag
van 17:00 tot 19:00 uur.
Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Uitkeringen adviesgesprek

Gratis inloopspreekuur elke maandag van 17:00 tot 19:00 uur.

Maak een afspraak met een van onze advocaten. U kunt zich hier inschrijven voor een adviesgesprek.

Afspraak maken

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling voor u.

Advocaat

Christian van Dijk

Dimphy van Erp

Advocaat

Dimphy van Erp

Uitkeringen – Uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde

Als u een (bijstands-, WW-, ZW-, WIA-) uitkering ontvangt, dan spreekt het voor zich dat daar rechten en plichten voor u uit voortvloeien. Het is van belang dat u zich van deze rechten en plichten bewust bent. Wanneer u zich niet aan de verplichtingen houdt, loopt u het risico dat de uitkering tijdelijk wordt opgeschort, wordt herzien en/of wordt ingetrokken.

Een bijstandsuitkering: waar heeft u recht op?
Veruit uw voornaamste recht als bijstandsgerechtigde is het recht op aanvulling van uw inkomen. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en de gezinssamenstelling. Daarnaast is het maximaal gelijk aan de hoogte van de bijstandsnorm. Wilt u weten op welke aanvulling u recht heeft? Klik dan hier.

Een bijstandsuitkering: wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u?
De gemeente verwacht van u dat u inspanningen verricht zolang u een bijstandsuitkering ontvangt. Voorbeelden van die inspanningen c.q. verplichtingen zijn de plicht om er alles aan te doen om betaald werk te vinden, om hulp van de gemeente te accepteren en om mee te werken aan uw integratie. Ook het informeren van de gemeente zodra er iets wijzigt in uw situatie en wanneer die wijziging van invloed kan zijn op de hoogte van uw uitkering, valt onder de verplichtingen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de genoemde verplichtingen niet de enige verplichtingen zijn. Als u zich niet aan de verplichten houdt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor uw uitkering.

Een uitkering van het UWV: waar heeft u recht op?
Het UWV kan u een uitkering verstrekken, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk werkloos, ziek of arbeidsongeschikt bent. Het UWV geeft u dan recht op een tijdelijk inkomen. De hoogte van de uitkering varieert en hangt af van onder andere de duur en ernst van de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bent u benieuwd naar het uitkeringsbedrag dat voor u geldt? U vindt de hoogte van dat bedrag hier.

Een uitkering van het UWV: wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u?
Elke uitkering kent zelfstandige verplichtingen. Zo dient u als WW-gerechtigde actief te solliciteren, passend werk te accepteren en te voorkomen dat u opnieuw werkloos wordt. Indien u een ZW-uitkering ontvangt dient u mee te werken aan uw herstel, het UWV te informeren als u weer beter bent en mee te werken aan (medisch) onderzoek. Krijgt u een WIA-uitkering, dan geldt eveneens dat u dient mee te werken aan uw herstel en medisch onderzoek en, indien de mate van arbeidsongeschiktheid het toelaat, dat u passend werk dient te zoeken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de genoemde verplichtingen niet de enige verplichtingen zijn. Als u zich niet aan de verplichten houdt kan dat verstrekkende gevolgen voor uw uitkering hebben.

Dreigt uw uitkering te worden opgeschort, te worden herzien en/of ingetrokken te worden, omdat de verstrekkende instantie meent dat u zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden of omdat u in staat wordt geacht te kunnen werken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan.

Uitkeringen - Uw rechten en plichten als uitkeringsgerechtigde

Als u een (bijstands-, WW-, ZW-, WIA-) uitkering ontvangt, dan spreekt het voor zich dat daar rechten en plichten voor u uit voortvloeien. Het is van belang dat u zich van deze rechten en plichten bewust bent. Wanneer u zich niet aan de verplichtingen houdt, loopt u het risico dat de uitkering tijdelijk wordt opgeschort, wordt herzien en/of wordt ingetrokken.

Een bijstandsuitkering: waar heeft u recht op?
Veruit uw voornaamste recht als bijstandsgerechtigde is het recht op aanvulling van uw inkomen. De hoogte van de aanvulling is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en de gezinssamenstelling. Daarnaast is het maximaal gelijk aan de hoogte van de bijstandsnorm. Wilt u weten op welke aanvulling u recht heeft? Klik dan hier.

Een bijstandsuitkering: wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u?
De gemeente verwacht van u dat u inspanningen verricht zolang u een bijstandsuitkering ontvangt. Voorbeelden van die inspanningen c.q. verplichtingen zijn de plicht om er alles aan te doen om betaald werk te vinden, om hulp van de gemeente te accepteren en om mee te werken aan uw integratie. Ook het informeren van de gemeente zodra er iets wijzigt in uw situatie en wanneer die wijziging van invloed kan zijn op de hoogte van uw uitkering, valt onder de verplichtingen.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de genoemde verplichtingen niet de enige verplichtingen zijn. Als u zich niet aan de verplichten houdt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor uw uitkering.

Een uitkering van het UWV: waar heeft u recht op?
Het UWV kan u een uitkering verstrekken, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk werkloos, ziek of arbeidsongeschikt bent. Het UWV geeft u dan recht op een tijdelijk inkomen. De hoogte van de uitkering varieert en hangt af van onder andere de duur en ernst van de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Bent u benieuwd naar het uitkeringsbedrag dat voor u geldt? U vindt de hoogte van dat bedrag hier.

Een uitkering van het UWV: wat zijn de belangrijkste verplichtingen voor u?
Elke uitkering kent zelfstandige verplichtingen. Zo dient u als WW-gerechtigde actief te solliciteren, passend werk te accepteren en te voorkomen dat u opnieuw werkloos wordt. Indien u een ZW-uitkering ontvangt dient u mee te werken aan uw herstel, het UWV te informeren als u weer beter bent en mee te werken aan (medisch) onderzoek. Krijgt u een WIA-uitkering, dan geldt eveneens dat u dient mee te werken aan uw herstel en medisch onderzoek en, indien de mate van arbeidsongeschiktheid het toelaat, dat u passend werk dient te zoeken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat de genoemde verplichtingen niet de enige verplichtingen zijn. Als u zich niet aan de verplichten houdt kan dat verstrekkende gevolgen voor uw uitkering hebben.

Dreigt uw uitkering te worden opgeschort, te worden herzien en/of ingetrokken te worden, omdat de verstrekkende instantie meent dat u zich niet aan de verplichtingen heeft gehouden of omdat u in staat wordt geacht te kunnen werken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan.

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Uitkeringen

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.
Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.
De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.
Aanvraagfase Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.
Bezwaarfase Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.
Fase van beroep en hoger beroep In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.
Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:
E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl Telefoon: 030 - 33 33 000

Advocaat

Christian van Dijk

KUNNEN WIJ U ALVAST HELPEN?

Veelgestelde vragen: Uitkeringen

Ieder eerste gesprek is altijd GRATIS en vrijblijvend zonder verplichtingen. Wij maken een eerste beoordeling en nemen zo nodig de administratieve rompslomp van u over.
Wij werken met name op basis van gefinancierde rechtsbijstand: als uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen, betaalt de overheid in veel gevallen uw advocatenkosten. U hoeft dan slechts een geringe eigen bijdrage betalen, welke afhankelijk is van uw inkomen. Heeft u een uitkering, dan komt u bijna altijd in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie en actuele inkomens- en vermogensnormen vindt u op www.rvr.org.
De duur van een procedure hangt erg af van de soort zaak en in welke stadium de zaak zich bevindt. De overheid is gehouden aan wettelijke beslistermijnen.
Aanvraagfase Er moet binnen een 'redelijke termijn' een beslissing worden genomen: dat is in ieder geval binnen acht weken na de aanvraag, tenzij de termijn wordt opgeschort door de overheid omdat er bijvoorbeeld nog informatie door u moet worden aangeleverd. Ook kan het zijn dat er bij bepaalde aanvragen specifieke termijnen gelden: voor aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst gelden (meestal) termijnen van 90 dagen en zelfs zes maanden.
Bezwaarfase Hiervoor geldt dat binnen zes weken moet worden beslist (bij een adviescommissie 12 weken), welke termijn ook nog eens met zes weken kan worden verlengd. Wederom kan het zijn dat er per geval andere termijnen gelden. Zo hanteert de Immigratie- en Naturalisatiedienst soms andere termijnen, bijvoorbeeld 19 weken bij bezwaren tegen reguliere aanvragen.
Fase van beroep en hoger beroep In deze fases kan de duur enorm toenemen, afhankelijk van wanneer de mogelijkheid er is om een zitting te plannen. Betreft het een grote strafzaak, dan kan de duur wel oplopen tot een jaar of zelfs twee. Betreft het een zaak in hoger beroep tegen een uitkering, dan kan dat ook oplopen tot ruim een jaar wachttijd.
Wilt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen? U kunt daarvoor de volgende contactgegevens gebruiken:
E-mail: Info@vandijkadvocatenkantoor.nl Telefoon: 030 - 33 33 000

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Benieuwd wat wij voor u
kunnen betekenen?